About

Labels

slider

Recent

Navigation

TrueCrypt – Bảo mật lưu trữ tệp (phần kết)

5.0 Giới thiệu Vùng Mã hóa Ẩn

Trong TrueCrypt, một Vùng mã hóa Ẩn được tạo ngay bên trong Vùng mã hóa Chuẩn, nhưng sự tồn tại của nó được ẩn đi. Ngay cả khi bạn gắn hoặc mở Vùng mã hóa Chuẩn, bạn cũng không thể biết được sự tồn tại của vùng mã hóa ẩn này. Nếu bạn bị cưỡng bức phải tiết lộ mật khẩu và tệp Vùng mã hóa Chuẩn, dữ liệu trong vùng này sẽ bị lộ nhưng sự tồn tại của Vùng mã hóa ẩn vẫn không bị phát hiện.

Hãy tưởng tượng một cái vali có một đáy ẩn. Bạn lưu những tài liệu không thực sự quan trọng nếu bị mất hoặc bị sung công vào ngăn bình thường trong chiếc vali này, và cấp giữ những tài liệu tuyệt mật khác vào cái đáy ẩn. Mục đích của cái đáy bí mật (đặc biệt với những đáy được thiết kế khéo léo) là để che dấu sự tồn tại của nó cũng như những tài liệu chứa bên trong đó. Vùng mã hóa Ẩn TrueCrypt được thiết kế dựa trên ý tưởng đó.

5.1 Hướng dẫn Tạo Vùng mã hóa Ẩn

Việc tạo một Vùng mã hóa Ẩn TrueCrypt cũng tương tự như tạo Vùng mã hóa Chuẩn: Một số khung thoại, màn hình và cửa sổ hướng dẫn giống nhau.

Bước 1. Khởi động chương trình TrueCrypt

Bước 2. Nhấn: để mở Thuật sỹ Tạo Vùng Mã hóa TrueCrypt.

Bước 3. Nhấn: để chọn lựa chọn mặc định Cấu tạo bộ chứa tập tin được mã hóa.

Bước 4. Chọn lựa chọn Tập đĩa TrueCrypt được ẩn như sau:


Hình 1: Lựa chọn tạo Vùng mã hóa Ẩn

Bước 5. Nhấn: để mở cửa sổ sau:


Hình 2: Thuật sỹ Tạo Vùng Mã hóa TrueCrypt - cửa sổ Chế độ

Bạn sẽ được hướng dẫn để chọn một trong hai chế độ:

Direct Mode - Chế độ Trực tiếp: tạo Vùng mã hóa Ẩn bên trong một Vùng mã hóa Chuẩn đã tồn tại.

Normal Mode - Chế độ Thường: tạo một Vùng mã hóa Chuẩn mới để chứa Vùng mã hóa Ẩn. Trong ví dụ này chúng ta sử dụng Chế độ Trực tiếp.

Lưu ý: Nếu bạn muốn tạo một Vùng mã hóa Chuẩn mới, hãy theo các bước trong Phần 2.2 Hướng dẫn tạo một Vùng mã hóa Chuẩn.

Bước 6. Chọn lựa chọn Direct Mode và nhấn để mở cửa sổ TrueCrypt Volume Creation - Volume Location.

Lưu ý: Cần gỡ (đóng) Vùng mã hóa Chuẩn trước khi lựa chọn nó cho ví dụ này.

Bước 7. Nhấn để mở cửa sổ:


Hình 3: Thuật sỹ Tạo Vùng Mã hóa TrueCrypt - khung Chọn Ổ đĩa

Bước 8. Chọn tệp mã hóa thông qua cửa sổ Chọn Ổ đĩa TrueCrypt như trong Hình 3.

Bước 9. Nhấn: để quay về cửa sổ Thuật sỹ Tạo Vùng Mã hóa TrueCrypt.

Bước 10. Nhấn để mở cửa sổ Nhập mật khẩu.

Bước 11. Nhập mật khẩu dùng để mở Vùng mã hóa Chuẩn vào trường Mật khẩu để kích hoạt cửa sổ sau:


Hình 4: Thuật sỹ Tạo Vùng Mã hóa TrueCrypt - khung Thông báo Vùng Mã hóa Ẩn

Bước 12. Nhấn sau khi đọc thông báo để mở cửa sổ Các Tùy chọn Mã hóa Vùng Mã hóa Ẩn.

Một cửa sổ xuất hiện sau khi bạn nhập thành công mật khẩu, thông báo rằng chương trình TrueCrypt sẽ bắt đầu kiểm traVùng mã hóa Chuẩn để xác định dung lượng có thể sử dụng để tạo một Vùng mã hóa Ẩn.

Lưu ý: Nên giữ nguyên các tùy chọn mặc định cho Encryption Algorithm (Thuật toán Mã hóa) và Hàm Băm cho việc mã hóaVùng Mã hóa Ẩn.

Bước 13. Nhấn để kích hoạt cửa sổ:


Hình 5: Thuật sỹ Tạo Vùng Mã hóa TrueCrypt - cửa sổ Kích thức Vùng mã hóa Ẩn

Bạn sẽ được hướng dẫn xác định kích thước Vùng mã hóa Ẩn.

Lưu ý: Hãy cân nhắc loại tài liệu, số lượng cũng như dung lượng cần lưu trữ. Nên nhớ rằng bạn cần để lại một phần cho Vùng mã hóa Chuẩn sử dụng. Nếu bạn chọn toàn bộ dung lượng trống trên vùng mã hóa Chuẩn để tạo Vùng mã hóa Ẩn, bạn sẽ không thể tải thêm tệp vào Vùng mã hóa Chuẩn.

Nếu Vùng mã hóa Chuẩn có dung lượng là 10MB, và bạn muốn sử dụng 5MB cho vùng mã hóa ẩn, kết quả là bạn sẽ có hai vùng mã hóa (một Chuẩn và một Ẩn) mỗi vùng có dung lượng là 5MB.

Bạn phải đảm bảo rằng thông tin lưu trữ trong Vùng mã hóa Chuẩn không quá 5MB. Lý do vì chương trình TrueCrypt không tự phát hiện sự tồn tại của Vùng mã hóa Ẩn, và nó có thể vô tình ghi đè lên vùng nhớ đó. Bạn có nguy cơ mất toàn bộ dữ liệu lưu trên Vùng mã hóa Ẩn nếu bạn sử dụng quá dung lượng đã thiết lập.

Bước 14. Nhập dung lượng vùng mã hóa ẩn bạn lựa chọn vào trường tương ứng như trong Hình 6. .

Bước 15. Nhấn: để mở cửa sổ Định dạng Vùng mã hóa Ẩn.

Bây giờ bạn có thể tạo một mật khẩu dùng cho Vùng mã hóa Ẩn. Xin nhấn mạnh rằng bạn nên chọn một mật khẩu đủ mạnh. Hãy xem chương hướng dẫn sử dụng KeePass để tìm hiểu cách tạo mật khẩu bảo mật. Hơn thế nữa, mật khẩu này phải khác mật khẩu dùng cho Vùng mã hóa Chuẩn.

Gợi ý: Nếu bạn dự liệu tình huống bạn có thể bị buộc phải tiết lộ nôi dung Vùng mã hóa TrueCrypt, thì hãy tạo một mật khẩu bảo mật cất giữ trong KeePass cho Vùng mã hóa Chuẩn và một mật khẩu riêng cho Vùng Mã hóa Ẩn để ghi nhớ và chỉ mình bạn biết. Điều này giúp che giấu sự tồn tại của Vùng mã hóa Ẩn và không để lại dấu vết nào về vùng mã hóa ẩn này.

Bước 16. Tạo mật khẩu và nhập mật khẩu 2 lần và nhấn: để mở:


Hình 6: Cửa sổ Định dạng vùng Mã hóa Ẩn

Sử dụng lựa chọn Hệ thống và Cụm mặc định

Bước 17. Di chuyển the con trỏ chuột quanh màn hình để sinh dữ liệu ngẫu nhiên và nhấn: để định dạng vùng mã hóa ẩn.

Sau khi một Vùng mã hóa Ẩn được định dạng, thông báo sau sẽ xuất hiện:


Hình 7: Thông báo Vùng mã hóa Ẩn được tạo thành công

Lưu ý: Hình 7 xác nhận việc tạo thành công vùng nhớ ẩn đồng thời cảnh báo nguy cơ ghi đè lên các tệp trong Vùng mã hóa Ẩnnằm trong Vùng mã hóa Chuẩn.

Bước 18. Nhấn để mở cửa sổ Trợ lý cấu tạo tập đĩa TrueCrypt, sau đó nhấn để quay về giao diện chính TrueCrypt.

Môt Vùng mã hóa Ẩn đã được tạo bên trong Vùng mã hóa Chuẩn. Bây giờ bạn có thể lưu tài liệu ẩn bên trong một Vùng mã hóa Ẩn được bảo vệ bởi mật khẩu của riêng nó.

Hướng dẫn Gắn một Vùng mã hóa Ẩn

Cách gắn một Vùng Mã hóa Ẩn vào hệ thống để truy cập cũng giống như đối vơí một Vùng mã hóa Chuẩn; chỉ khác là bạn cần phải sử dụng mật khẩu vừa được tạo ra cho Vùng mã hóa Ẩn.

Để gắn hay mở một Vùng mã hóa Ẩn, thực hiện các bước sau:

Bước 1. Chọn: Một ký tự ổ đĩa, ví dụ ‘K:’


Hình 8: Chọn một ký tự ổ đĩa để gắn Vùng mã hóa vào hệ thống

Bước 2. Nhấn: . Màn hình Chọn một Ổ đĩa TrueCrypt sẽ xuất hiện.

Bước 3. Xác định tệp vùng mã hóa TrueCrypt của bạn (chính là tệp dùng cho Vùng mã hóa Chuẩn).

Bước 4. Nhấn: để về cửa sổ chính chương trình TrueCrypt.

Bước 5. Nhấn: cửa sổ yêu cầu Nhập Mật khẩu sẽ hiện lên như sau:


Hình 9: Màn hình nhập mật khẩu
Bước 6. Nhập mật khẩu bạn sử dụng khi tạo Vùng mã hóa Ẩn và nhấn .

Vùng mã hóa Ẩn được gắn (mở) như sau:


Hình 10: Cửa sổ chính của TrueCrypt hiển thị Vùng mã hóa Ẩn mới được gắn vào hệ thống

Bước 7. Nhấn đúp chuột vào mục tương ứng trên cửa sổ TrueCrypt hoặc mở cửa sổ My Computer và chọn ổ đĩa tương ứng (ở ví dụ này là ổ K).


5.3 Gợi ý Hướng dẫn sử dụng Tính năng Vùng mã hóa Ẩn một cách bảo mật

Mục đích của tính năng ổ đĩa ẩn là để tránh những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra bằng cách chấp nhận tiết lộ những tệp được mã hóa, khi ở trong tình thế bắt buộc, mà không thực sự phải tiết lộ những thông tin tuyệt mật quan trong hơn. Ngoài việc bảo vệ dữ liệu của bạn, điều này còn cho phép bạn tránh gặp thêm những nguy hiểm đối với bản thân hay với các đồng nghiệp và đối tác. Để đảm bảo điều này, bạn phải tạo được tình huống nếu bị yêu cầu trình báo các tệp dữ liệu, chúng đủ đảm bảo có giá trị nào đó để thỏa mãn yêu cầu của những kẻ yêu cầu xem thông tin và để bạn đi.

Những gợi ý sau đây có thể giúp bạn:

Lưu một số tài liệu mật mà bạn có thể chấp nhận bị lộ vào Vùng mã hóa Chuẩn. Thông tin loại này cần có mức độ nhạy cảm đủ để cần được lưu trữ dưới dạng mã hóa.

Hãy cảnh giác trường hợp những kẻ yêu cầu kiểm tra dữ liệu của bạn cũng biết về tính năng tạo *Vùng mã hóa Ẩn của TrueCrypt. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng TrueCrypt đúng cách, kẻ đó sẽ không thể chứng minh rằng có tồn tại một Vùng mã hóa Ẩn, điều đó giúp bạn có thể chối bỏ.*

Hãy sử dụng *Vùng nhớ Chuẩn hàng tuần. Điều đó tạo ấn tượng rằng bạn thực sự sử dụng những dữ liệu này*

Bất kỳ khi nào bạn gắn một vùng mã hóa TrueCrypt vào hệ thống, bạn có thể sử dụng tính năng Bảo vệ vùng mã hóa Ẩn khỏi nguy cơ bị ghi đè. Đây là một lựa chọn rất quan trọng cho phép bạn thêm nhiều tệp ‘mồi’ vào Vùng mã hóa Chuẩn mà không lo bị ghi đè lên nội dung trong Vùng mã hóa Ẩn. Như đã đề cập ở phía trên, việc sử dụng quá kích thước giới hạn của Vùng nhớ Chuẩn có thể phá hủy toàn bộ những tệp thông tin ẩn. Bạn không bao giờ sử dụng lựa chọn Bảo vệ vùng mã hóa Ẩn khỏi nguy cơ bị ghi đè trong trường hợp bị cưỡng bức mở Vùng mã hóa TrueCrypt, nếu làm như vậy chương trình sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu cho Vùng mã hóa Ẩn và rõ ràng sẽ để lộ sự tồn tại của vùng nhớ này. Khi bạn cập nhật các thông tin ‘mồi’ trong điều kiện riêng tư, bạn nên sử dụng chọn lựa này.

Để sử dụng tính năng Bảo vệ Vùng mã hóa Ẩn, thực hiện các bước sau.

Bước 1. Nhấn trên cửa sổ Nhập Mật khẩu như trên Hình 10 phía trên. Cửa sổ Tùy chọn Gắn sẽ xuất hiện như sau:


Hình 11: Cửa sổ Các lựa chọn Gắn vùng Mã hóa

Bước 2. Lựa chọn Bảo vệ tập đĩa khỏi bị tổn hại gây ra bởi viết vào tập đĩa bên ngoài.

Bước 3. Nhập mật khẩu của Vùng mã hóa Ẩn và nhấn (/sbox/screen/truecrypt-vi/33.png)

Bước 4. Nhấn để gắn Vùng mã hóa Chuẩn. Sau khi việc gắn thành công bạn có thể thêm các ‘tệp mồi’ mà không lo làm hỏng Vùng mã hóa Ẩn

Bước 5. Nhấn để đóng vùng mã hóa chuẩn, sau khi bạn thực hiện xong việc thay đổi nội dung bên trong đó.

Hãy ghi nhớ chỉ thực hiện điều này khi bạn cập nhật các tệp bên trong Vùng mã hóa Chuẩn. Còn khi bị bắt buộc phải mở Vùng mã hóa Chuẩn cho ai đó, bạn không nên sử dụng tính năng Bảo vệ Vùng mã hóa Ẩn này.


6.0 Câu hỏi Thường gặp và Tổng kếtClaudia và Pablo rất hài lòng với TrueCrypt, đặc biệt vì chương trình rất dễ cài đặt và làm việc tự động. Tuy nhiên, trước khi quyết định sẽ sử dụng chương trình này, họ có một số câu hỏi về TrueCrypt.


Câu hỏi: Liệu tôi có phải nhập mật khẩu liên lục không?

Trả lời: Không, bạn chỉ cần nhập mật khẩu một lần, khi mở Vùng mã hóa Chuẩn. Sau đó, bạn có thể mở các tệp bên trong đó mà không phải nhập mật khẩu cho từng tệp.

Câu hỏi: Tôi có thể dễ dàng gỡ bỏ chương trình TrueCrypt nếu tôi không muốn tiếp tục sử dụng, phải không? Trong trường hợp đó, các tệp của tôi vẫn được mã hóa chứ?

Trả lời: Đúng vậy, TrueCrypt có thể được gỡ bỏ khỏi hệ thống dễ dàng bằng cách chọn Start > Programs > TrueCrypt > Uninstall Truecrypt*. *Hãy nhớ sao chép tất cả dữ liệu trong Vùng mã hóa sang một nơi khác trước khi gỡ bỏ chương trình, nếu không bạn sẽ **KHÔNG thể truy cập được chúng nữa. Nếu muốn sử dụng các Vùng mã hóa trên một máy tính khác, bạn sẽ cần có mật khẩu và chương trình TrueCrypt để làm điều đó.

Câu hỏi: Nếu tôi gặp khó khăn với chương trình TrueCrypt, có trang web hay địa chỉ thư điện tử hỗ trợ nào không?

Trả lời: Để được trợ giúp, hãy xem trang tài liệu của TrueCrypt tại

http://www.TrueCrypt.org/docs/ hoặc tại http://forums.truecrypt.org/ hoặc tại trang web của chúng tôi http://security.ngoinabox.org/vi/truecrypt-main. Tuy nhiên hãy nhớ một điều là không ai có thể khôi phục lại mật khẩu cho bạn nếu bị quên!

Câu hỏi: Liệu các phiên bản Windows khác nhau có hiển thị khác nhau các giao diện khi tôi muốn khởi động và sử dụng TrueCrypt?

Trả lời: Giao diện hiển thị có thể hơi khác nhau một chút nhưng nội dung của các cửa sổ sẽ giống hệt nhau.

Câu hỏi: Chúng tôi nên mã hóa những tệp nào?

Trả lời: Nếu có thể thì tốt nhất bạn nên mã hóa toàn bộ tài liệu của mình, các tệp ảnh hay những tệp thông tin cá nhân hay công việc. Nếu máy tính của bạn bị mất hay bị tịch thu, thông tin nằm trong *Vùng mã hóa TrueCrypt sẽ vẫn được bảo mật.*

Câu hỏi: Mức độ bảo mật đối với tệp?

Trả lời: TrueCrypt đã được kiểm tra một các độc lập bởi nhiều chuyên gia bảo mật xem liệu nó có thực hiện được những tính năng nó thông báo không. Kết quả chung cho thấy TrueCrypt cung cấp mức độ bảo mật rất cao. Việc chọn một mật khẩu bảo mật mạnh là rất cần thiết để bảo vệ Vùng mã hóa của bạn.

Tính năng ổ đĩa ẩn của TrueCrypt đem lại mức bảo mật độc đáo cho thông tin lưu trữ trên máy tính. Người dùng cần nẵm vững sử dụng chương trình với những tính năng cơ bản, cũng như khả năng tự đánh giá tình huống an toàn của bản thân, khi đó tính năng ổ đĩa ẩn của TrueCrypt sẽ rất hữu ích.

Câu hỏi: Xin nhắc lại cho tôi, làm thế nào để gắn *Vùng mã hóa Chuẩn chứ không phải Vùng mã hóa Ẩn?*

Trả lời: Điều đó tùy thuộc vào mật khẩu bạn nhập vào khi gắn một vùng mã hóa vào hệ thống. Nếu bạn nhập mật khẩu của Vùng mã hóa Chuẩn thì TrueCrypt sẽ mở Vùng mã hóa Chuẩn. Nếu bạn nhập mật khẩu cho Vùng mã hóa Ẩn, khi đó TrueCrypt sẽ gắn Vùng ẩn. Nếu ai đó bắt buộc bạn phải mở vùng mã hóa TrueCrypt của bạn để họ có thể lấy thông tin trong đó, bạn hãy mở Vùng mã hóa Chuẩn. Hi vọng rằng thông tin trong đó sẽ đủ để giúp bạn thoát khỏi tình huống rắc rối.

Câu hỏi: : Liệu có khả năng vô ý làm hỏng hoặc xóa vùng mã hóa ẩn?

Trả lời: Có, nếu bạn tiếp tục thêm tệp vào Vùng mã hóa Chuẩn cho đến khi không còn không gian trống (dành cho Vùng mã hóa ẩn) thì vùng mã hõa ẩn sẽ tự động bị ghi đè lên. Có một lựa chọn trong TrueCrypt cho phép bạn bảo vệ vùng mã hóa ẩn khỏi bị ghi đè lên, nhưng việc bật tính năng này có thể làm lộ sự tồn tại của vùng nhớ ẩn này cho kẻ thù

Câu hỏi: Tôi có thể thay đổi kích thước vùng mã hóa ẩn sau khi đã tạo xong không?

Trả lời: Không, Bạn phải tạo một vùng mã hóa khác và di chuyển các tệp vào đó một cách thủ công.

Câu hỏi: Liệu tôi có thể sử dụng các công cụ như *Chkdsk, Disk Defragmenter, và các công cụ khác cho vùng mã hóaTrueCrypt không?*

Trả lời: Các ổ đĩa TrueCrypt hoạt động giống như những ổ đĩa vật lý bình thường khác nên bạn có thể sử dụng bất kỳ công cụ kiểm tra/ sửa chữa/ chống phân mảnh cho các ổ đĩa TrueCrypt khi chúng được gắn vào hệ thống.

Câu hỏi: Có thể thay đổi mật khẩu cho Vùng mã hóa Ẩn không?

Trả lời: Có, Tính năng thay đổi mật khẩu áp dụng cho cả *Vùng mã hóa Chuẩn và Vùng mã hóa Ẩn. Chỉ cần nhập mật khẩu của Vùng mã hóa Ẩn vào trường ‘Curent Password’ trong cửa sổ hướng dẫn 'Volume Password Change'*

Câu hỏi: Khi nào tôi nên dùng tính năng ổ đĩa ẩn?

Trả lời: Sử dụng tính năng ổ đĩa ẩn của TrueCrypt khi bạn muốn ẩn giấu sự tồn tại thông tin mật trong máy tính của bạn. Chú ý rằng điều này khác với việc sử dụng một Vùng mã hóa Chuẩn để bảo vệ thông tin khỏi bị truy cập trái phép.*

Để tìm hiểu chi tiết các Câu hỏi Thường gặp về TrueCrypt, hãy xem http://www.TrueCrypt.org/faq.php

6.2 Câu hỏi tổng kết về Vùng mã hóa Ẩn
  • Sự khác biệt chính giữa một Vùng mã hóa Chuẩn và một Vùng mã hóa Ẩn là gì?
  • Những loại tệp nào nên lưu trong Vùng mã hóa Chuẩn, nếu bạn cũng có một Vùng mã hóa Ẩn?
  • Vùng mã hóa Ẩn nằm ở đâu?
  • Kích thước phù hợp đối với Vùng mã hóa Ẩn?
  • Những thuận lợi và khó khăn của việc bảo vệ Vùng mã hóa Ẩn khỏi bị xóa nhầm?
Share
Banner

Nón Rách

Post A Comment: