About

Labels

slider

Recent

Navigation

Mười thang thuốc chữa bệnh cho dân tộc Việt

Phan Bội Châu (1867-1940) -
(Ảnh: chungta.com)
Chungta.com -  Mười thang thuốc chữa bệnh cho dân tộc Việt

Dẫn ngôn: Nước ta bây giờ đang cần có sách học. Học sách Tàu? Hán văn đã không còn thích dụng ở đời naỵ Học sách Tây? Pháp văn còn chưa mấy người thông hiểu. Lấy người mình đọc tiếng mình, thì sách nước mình ở lúc bây giờ không gì hơn làm bằng quốc văn. Tuy nhiên việc làm sách đó có dễ dàng đâu! Tất phải: dò xét lịch sử của nước mình đời xưa, thăm dò tệ bệnh của nước mình ngày nay, trông các gương liệt cường ở hiện tại, đo tính vận mạng dân tộc ở tương lai, nghĩ thế nào, viết một chữ, mở một lời mà hữu ích cho nhân tâm thế đạo, có thế sách mới có giá trị...

Tôi viết quyển sách này, chẳng qua dâng một phần nghĩa vụ với Quốc dân, hay dở, đúng không, hoặc có công hiệu gì không, thì quyền ở người đọc sách. Khổng Tử nói: "Tri ngã giả, kỳ duy Xuân thu hồ, tội ngã giả, kỳ duy Xuân thu hồ", nghĩa là ai biết lòng ta tất ở sách Xuân thu, ai bắt tội ta tất cũng ở sách Xuân thu. Quyển sách tôi viết đây cũng nói như vậy.

Sào Nam, 1927

Mục Lục

 • Chương thứ 1: Nghĩa hai chữ "quốc dân"
 • Chương thứ 2: Quốc dân với gia nô
 • Chương thứ 3: Quốc dân nên tự lập
 • Chương thứ 4: Bài thuốc tự lập có những vị gì?
 • Chương thứ 5: Chữa chứng bệnh "tính ỷ lại"
 • Chương thứ 6: Chữa bệnh "giả dối"
 • Chương thứ 7: Chữa chứng bệnh nhút nhát
 • Chương thứ 8: Chữa chứng bệnh "Tham Lợi Riêng"
 • Chương thứ 9: Chữa chứng bệnh Đua Đuổi Hư Danh
 • Chương thứ 10: Chữa chứng bệnh "ái quốc giả"
 • Chương thứ 11: Chữa chứng bệnh "không biết hợp quần"
 • Chương thứ 12: Chữa chứng bệnh "mê tín hủ tục"
 • Chương thứ 13: Chữa chứng bệnh "không biết đường kinh tế"
 • Chương thứ 14: Chữa chứng bệnh "không biết thương nòi giống"
 • Chương cuối: Bài tóm cách làm việc


Đọc Trực Tuyến:
 


Nguồn: Chungta.com
Share
Banner

Post A Comment: